LEG 1

Dalton Whitney

Team Triple Outfitters


Leg 2

Evan Hoyle

Team Sea Dog